Бенимет има собствен пункт за изкупуване на срап

Имате въпроси?

гр. София, ул. Източна Тангента 23

Контакт с нас