Изкупуване на черни и цветни метали

Разполагаме с пунктове за изкупуване на черни и цветни метали, предлагаме високи цени и коректност

Изкупуваме черни и цветни метали като:

Стомана, Тънка и дебела Мед, Смесен Месинг, Месингови от радиатори, Смесен Бронз, Неръждаема стомана,  Акумулатори, Алуминий и дуги.

Цените на цветните и черни метали са в зависимост от количеството и вида.

Предлагаме безплатен транспорт при уговорка.

Легенда за цветните метали които изкупуваме:

Мед тънка

Състои се от смесена, нелегирана медна тел, с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%).

Мед дебела

Състои се от чиста, некалаена, необлицована, без примеси медна тел и кабели, не по-тънка от номер16 калибър по B&S.

Месинг смесен

Състои се от месингови отливки, валцован месинг, армиран месинг, тръби и различни жълти месингови части, включително и месингови частици с покритие. Да са без манганов бронз, алуминиев бронз, да са без радиатори или радиаторни части, без желязо, прекалено нечисти или корозирали метали.

Месинг радиатори

Състои се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори и желязно оребрени радиатори.

Алуминий

Състоят се от чисти алуминиеви отливки, които могат да съдържат автомобилни и самолетни отливки. но не блокови слитъци и да са без желязо, замърсяване, месинг, бабит и всякакъв друг чужд материал.

Акумулатори

Батерии без течност и примеси от чужди материали.

Неръждаема стомана

Съдържание Cr Ni = 8% / > 9,5%